Verkauf ausstehendBavaria C45

Bavaria C45

45'10 "(13.98m) 352,066 € (Ohne Steuer)
Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

41'0 "(12.5m) 231,850 € (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 211,355 € (Ohne Steuer)
Bavaria C50 Style

Bavaria C50 Style

52'6 "(15.99m) 427,465 € (Ohne Steuer)
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

37'1 "(11.3m) 159,405 € (Ohne Steuer)
Bavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 253,095 € (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 215,505 € (Ohne Steuer)
Bavaria C45 Style

Bavaria C45 Style

47'4 "(14.43m) 334,941 € (Ohne Steuer)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) 137,502 € (Ohne Steuer)