Bavaria C42

Bavaria C42

42'4 "(12.9m) 318,415 € (Ohne Steuer)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 770,858 € (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 257,020 € (Ohne Steuer)
Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) 372,575 € (Ohne Steuer)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 727,911 € (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'1 "(11.31m) 271,427 € (Ohne Steuer)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) 180,952 € (Ohne Steuer)