Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 258,515€ (Ohne Steuer)
Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) 232,200€ (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 272,109€ (Ohne Steuer)
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

37'1 "(11.3m) 170,145€ (Ohne Steuer)
Bavaria C45

Bavaria C45

45'10 "(13.98m) 336,866€ (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) 130,715€ (Ohne Steuer)
Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) 218,830€ (Ohne Steuer)
Bavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 223,675€ (Ohne Steuer)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 620,080€ (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendReduziertBavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 559,950€ (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 203,625€ (Ohne Steuer)
Bavaria C50 Style

Bavaria C50 Style

52'6 "(15.99m) 409,615€ (Ohne Steuer)