Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

41'0 "(12.5m) € 231,850 (Ohne Steuer)
Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) € 218,830 (Ohne Steuer)