Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) 372,575 € (Ohne Steuer)