Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 620,080€ (Ohne Steuer)
Bavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 547,841€ (Ohne Steuer)