Verkauf ausstehendBavaria SR41 HT

Bavaria SR41 HT

43'4 "(13.21m) 387,836 € (Ohne Steuer)
Bavaria C50 Style

Bavaria C50 Style

52'6 "(15.99m) 427,465 € (Ohne Steuer)
Bavaria C45

Bavaria C45

45'10 "(13.98m) 352,066 € (Ohne Steuer)
Bavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

41'0 "(12.5m) 231,850 € (Ohne Steuer)
Bavaria Cruiser 37

Bavaria Cruiser 37

37'1 "(11.3m) 159,405 € (Ohne Steuer)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

41'6 "(12.65m) 420,103 € (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 211,355 € (Ohne Steuer)
Bavaria VIDA 33 HT

Bavaria VIDA 33 HT

34'6 "(10.52m) 239,395 € (Ohne Steuer)
Nautitech  46 FLY

Nautitech 46 Fly

45'4 "(13.81m) 529,900 € (Ohne Steuer)
Bavaria VIDA 33 HT

Bavaria VIDA 33 HT

34'6 "(10.52m) 283,925 € (Ohne Steuer)
Nautitech  44 OPEN

Nautitech 44 Open

43'8 "(13.3m) (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendNautitech  46 OPEN

Nautitech 46 Open

45'3 "(13.79m) 630,380 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria Vision-42

Bavaria Vision 42

42'0 "(12.8m) 231,140 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria R40 Fly

Bavaria R40 Fly

41'6 "(12.65m) 487,566 € (Ohne Steuer)
Bavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 253,095 € (Ohne Steuer)
Bavaria S29

Bavaria S29

28'9 "(8.76m) 156,145 € (Ohne Steuer)
Bavaria C45 Style

Bavaria C45 Style

47'4 "(14.43m) 334,941 € (Ohne Steuer)
Bavaria C38

Bavaria C38

37'4 "(11.38m) 215,505 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 223,675 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 649,774 € (Ohne Steuer)
Bavaria S33 HT

Bavaria S33 HT

33'0 "(10.06m) 231,279 € (Ohne Steuer)
Bavaria S30 Open

Bavaria S30 Open

30'7 "(9.31m) 143,729 € (Ohne Steuer)
Bavaria VIDA 33 HT

Bavaria VIDA 33 HT

34'6 "(10.52m) 226,205 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria C57

Bavaria C57

54'11 "(16.73m) 680,588 € (Ohne Steuer)
Bavaria VIDA 33 HT

Bavaria VIDA 33 HT

34'6 "(10.52m) 238,835 € (Ohne Steuer)
Bavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

38'1 "(11.61m) 471,763 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria R40 Coupe

Bavaria R40 Coupe

38'1 "(11.61m) 447,323 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria S36 HT

Bavaria S36 HT

35'5 "(10.8m) 285,444 € (Ohne Steuer)
Bavaria Cruiser 34

Bavaria Cruiser 34

32'9 "(9.99m) 137,502 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria S36 HT

Bavaria S36 HT

35'5 "(10.8m) 267,009 € (Ohne Steuer)
Verkauf ausstehendBavaria C42

Bavaria C42

40'7 "(12.38m) 272,109 € (Ohne Steuer)